Kancelaria Adwokacka

z 15 letnim doświadczeniem

adwokat Zgierz woj. łodzkie

Witam, na stronie mojej Kancelarii.

Kancelaria Adwokacka w Zgierzu zapewnia profesjonalną obsługę prawną osobom fizycznym oraz podmiotom gospodarczym, jako wartość priorytetową traktując rzetelne i kompleksowe zabezpieczenie interesów każdego Klienta. Wieloletnie doświadczenie przekłada się na fachową reprezentację osób, które powierzyły Kancelarii swoje sprawy. Dążąc do zachowania możliwie jak najwyższych standardów świadczonych usług, stale podnoszę swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w szkoleniach zawodowych o różnej tematyce. Wyznaję zasadę, iż o sile argumentacji decyduje jej zawartość merytoryczna, a nie emocjonalna. W swojej pracy zawodowej kieruję się także umiejętnością poszukiwania optymalnego rozwiązania danej kwestii. Dbam o to, by moi Klienci znali swoje prawa i świadomie dokonywali wyboru najlepszej z przedstawionych przeze mnie strategii procesowych. Jednocześnie staram się, aby rozwiązania były im przedstawiane w jak najbardziej przystępny i zrozumiały sposób.

TRUDNE NIE ZNACZY NIEMOŻLIWE

Specjalizuję się ...

PRAWO KARNE

Prowadzenie spraw karnych to główny przedmiot działalności mojej Kancelarii. Specjalizuję się w prowadzeniu spraw karnych w Zgierzu, na każdym ich etapie zarówno jako obrońca, jak i pełnomocnik pokrzywdzonego. Wcześnie podjęta obrona ma kluczowe znaczenie. Moja praktyka obejmuje zarówno prawo karne powszechne, jak i karne skarbowe oraz wykroczenia, a także prawo karne wykonawcze. Specyfika spraw karnych wymaga podjęcia obrony niezwłocznie w związku z zatrzymaniem, co jako adwokat prowadzący sprawy karne jestem w stanie zapewnić. 

Prawo karne to dziedzina niezwykle szeroka, obejmująca mnóstwo przepisów i zasad dotyczących tego, co może być uznane za przestępstwo, a co jest jedynie wykroczeniem przeciwko prawu. Ze względu na mnogość przepisów przeciętny obywatelem może większości z nich po prostu nie znać, przez co popełnia przestępstwo, jednak robi to nieumyślnie. Jak w takiej sytuacji się bronić bez znajomości zasad prawa?

Jedynym rozwiązaniem jest zgłoszenie się po pomoc do renomowanej kancelarii prawnej. Specjaliści nie tylko świadczą usługi w zakresie poradnictwa z przepisów prawa. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, pracownicy kancelarii mogą również reprezentować interesy swoich klientów na drodze postępowania sądowego.

Najczęściej prowadzonymi sprawami z tej kategorii są:

 • oszustwo, w tym ubezpieczeniowe, bankowe internetowe,
 • kradzież,
 • kradzież z włamaniem,
 • pobicie, 
 • uszczerbek na zdrowiu, 
 • rozbój, 
 • groźby, 
 • stalking,
 • jazda pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych nielegalnych środków psychotropowych,
 • wypadek drogowy,
 • czyny z zakresu ustawy o przeciwdziałaniu narkomani np.: posiadanie czy handel substancjami odurzającymi,
 • błędy w sztuce medycznej,
 • korupcja
prawnik Łódź Zgierz Łódzkie

W ramach praktyki karnej zajmuję się także prowadzeniem spraw o odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszne skazanie lub aresztowanie. Odszkodowania takiego można domagać się przede wszystkim, gdy dana osoba w wyniku wznowienia postępowania lub kasacji została skazana na łagodniejszą karę, lub gdy dana osoba została niewątpliwie niesłusznie tymczasowo aresztowana, lub zatrzymana. Tymczasowe aresztowanie bywa dość często nadużywane. Zdarza się, że ten najbardziej surowy środek zapobiegawczy jest stosowany pomimo tego, że nie są spełnione wszelkie przesłanki jego stosowania. W takich sytuacjach, poza podjęciem działań zmierzających do uchylenia aresztu możliwe jest także dochodzenie od Skarbu Państwa stosownego odszkodowania, w czym może przydać się doświadczenie adwokata specjalizującego się w takich sprawach.

ROZWODY

Pomagam małżeństwom, które chcą się rozwieść w sposób jak najmniej stresujący, z wzajemnym szacunkiem i poszanowaniem podjętej decyzji. Sprawy rozwodowe Zgierz.

PRAWO RODZINNE

Sprawy rodzinne poza doskonałą znajomością prawa wymagają od prawnika empatii i umiejętności okazania potrzebnego wsparcia. Sprawy rodzinne Zgierz

PRAWO SPADKOWE

Pomagam przejść przez etap spraw związanych z utartą bliskiej osoby i podziałem majątku. Sprawy spadkowe Zgierz.

ODSZKODOWANIA

Dzięki doświadczeniu uzyskiwaniu odszkodowań oferuję pomoc w ich uzyskaniu zarówno na etapie postępowania likwidacyjnego, jak i przed sądami. Sprawy odszkodawcze – odszkodowania Zgierz. 

Powyższy zakres spraw nie ma charakteru zamkniętego. Jeżeli sprawa, którą chcielibyście Państwo zlecić, do prowadzenia w mojej Kancelarii nie została wymieniona, proszę o kontakt z Kancelarią w Zgierzu w celu doboru skutecznego rozwiązania prawnego.

Kancelaria Adwokacka w Zgierzu - prowadzi pełną obsługę Klientów Indywidualnych, a także obsługę podmiotów gospodarczych.

W mojej ofercie mieści się m.in.

 

 • reprezentacja w procesach i postępowaniach przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym,
 • reprezentacja przed organami ścigania,
 • udzielanie porad prawnych,
 • przygotowywanie pism, zarówno na etapie przedsądowym, jak i w toku postępowania
 • udział w negocjacjach bądź mediacji
 • windykacja należności

§

§

Prowadzę w szczególności sprawy z zakresu:

 • prawa karnego
 • prawa karnego wykonawczego
 • prawa karnego skarbowego
 • prawa wykroczeń
 • prawa rodzinnego
 • prawa spadkowego
 • dochodzenia, odszkodowań i zadośćuczynień

OBSZARY PRAKTYKI

Ignorantia Iuris nocet

Obszary mojej praktyki są ściśle związane z problemami i zagadnieniami prawnymi, w których mam doświadczenie, czuję się swobodnie i mogę zaoferować pomoc na najwyższym poziomie.

PRAWO KARNE

Prawo karne to dziedzina niezwykle szeroka, obejmująca mnóstwo przepisów i zasad dotyczących tego, co może być uznane za przestępstwo, a co jest jedynie wykroczeniem przeciwko prawu. Ze względu na mnogość przepisów przeciętny obywatelem może większości z nich po prostu nie znać, przez co popełnia przestępstwo, jednak robi to nieumyślnie. Jak w takiej sytuacji się bronić bez znajomości zasad prawa?

 Jedynym rozwiązaniem jest zgłoszenie się po pomoc do renomowanej kancelarii prawnej. Specjaliści nie tylko świadczą usługi w zakresie poradnictwa z przepisów prawa. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, pracownicy kancelarii mogą również reprezentować interesy swoich klientów na drodze postępowania sądowego.

Prawo karno-wykonawcze

Prawo karno-wykonawcze jest rozbudowaną dziedziną, z tego też powodu często może zdarzyć się tak, że sprawy z nim związane są niezwykle zawiłe i skomplikowane. W takim przypadku niezbędna będzie pomoc adwokata, nie tylko w zakresie doradczym, ale również przy reprezentowaniu interesów klientów na drodze postępowania sądowego. 

Adwokat przedstawia swoim klientom wszystkie konsekwencje za popełniony czyn, jakie wynikają z zasad zawartych w prawie karnym wykonawczym. Jest to dziedzina wiedzy, w której określone zostały zasady ustalania i odbywania kar za popełnione przestępstwa, ustalania środków zapobiegawczych oraz wszystkich innych kwestii, jakie związane są z rozstrzygnięciami podejmowanymi w postępowaniu karnym lub wykroczeniowym. 

Najczęściej prowadzonymi sprawami z tej dziedziny są sprawy wykonanie kary w systemie dozoru elektronicznego, rozłożenie kary grzywny na raty, umorzenie kary grzywny, zatarcie skazania, wstrzymanie wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności, zamiana kary ograniczenia wolności na potrącenie części wynagrodzenia, odroczenia (przerwa w jej odbyciu) wykonania kary ograniczenia wolności, wstrzymanie wykonania zastępczej kry ograniczenia wolności, Odroczenie/przerwa wykonania kary pozbawienia wolności, warunkowe przedterminowe zwolnienie z wykonania kary pozbawienia wolności oraz jego odwołanie, kara łączna, ułaskawienie i wiele innych.

Prawo karno-skarbowe

Prawo karno-skarbowe obejmuje przestępstwa dotyczące szeroko rozumianych przestępstw i oszustw podatkowych, związanych między innymi z unikami opłat należnego podatku czy unikania płatności obowiązkowego podatku VAT. Sprawy związane z prawem karnym skarbowym mogą dotyczyć również prania brudnych pieniędzy, oszustw kapitałowych czy utrudniania dochodzenia roszczeń wierzycieli.

Z usług kancelarii adwokackiej w zakresie prawa karnego skarbowego korzystają nie tylko przedsiębiorcy prowadzący swoją działalność, ale również Dyrektorzy Finansowi, Członkowie Zarządu i Kadry Zarządzającej Spółek Skarbu Państwa, przedstawiciele banków, Domy Maklerskie czy osoby związane z Giełdą Papierów Wartościowych. 

Prawo wykroczeń

Prawo wykroczeń jest dziedziną pod wieloma względami bardzo mocno związaną z prawem karnym. W kwestiach materialnych prawo wykroczeń regulowane jest przez Kodeks wykroczeń (20 maja 1971 roku), natomiast w kwestiach proceduralnych reguluje je Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (24 sierpnia 2021 r.).  W przypadkach spraw związanych z prawem wykroczeń postępowanie sądowe prowadzone jest przez wydział karny sądu rejonowego w miejscu popełniania wykroczenia.

W tym przypadku warto skorzystać z pomocy adwokata. Specjalista z dziedziny prawa nie tylko doradzi, jak podjeść do danej sprawy, aby uzyskać jak najkorzystniejsze rozstrzygnięcie, ale również w razie zaistnienia takiej konieczności będą reprezentować interesy swojego klienta przed sądem. 

Prawo rodzinne

Czym jest prawo rodzinne? Jest to nic innego jak zbiór przepisów prawnych, określających zarówno prawa, jak i obowiązki poszczególnych członków rodziny. Warto zaznaczyć, że prawo to dotyczy nie tylko kwestii majątkowych, ale również i niemajątkowych. Prawo rodzinne jest jedną z gałęzi prawa cywilnego. 

Prawo rodzinne zawiera kilka istotnych zasad. To między innymi zasada dobra dziecka, będąca jedną z podstawowych zasad mówiąca o tym, że w każdej sytuacji rozwiązanie problemu musi być jak najkorzystniejsze dla interesów małoletniego dziecka. Ponadto istotne znaczenie ma tu również zasada ochrony rodziny czy zasada uniezależnienia stosunków rodzinnych od obcych im stosunków majątkowych. 

Prawo spadkowe

Prawo spadkowe jest jedną z gałęzi prawa cywilnego. Związane jest z szeroko rozumianymi regulacjami dotyczącymi podziału majątku po śmierci jego właściciela. Prawo określa nie tylko przywileje, ale i obowiązki stron dziedziczących majątek. Wiele sytuacji spadkowych jest jasnych i klarownych, czasem jednak pojawiają się trudności. 

Jeżeli podział majątku jest kwestią niejasną, wymagającą wyjaśnienia wielu istotnych spraw warto z tym problemem udać się do kancelarii specjalizującej się w prawie spadkowym. Tam można liczyć nie tylko na fachową poradę, ale również na reprezentowanie interesów przed sądem, jeżeli kwestia podziału majątku będzie naprawdę skomplikowana i trudna do ustalenia bez sądu i adwokata. 

Dochodzenie odszkodowań i zadośćuczynień

Dochodzenie odszkodować i zadośćuczynień w zależności od sytuacji może być nieco problematyczną kwestią, którą na szczęście da się rozwiązać. W tym celu należy zgłosić się po pomoc do adwokata. Czasem wystarczy tylko specjalistyczna porada, aby możliwe było rozwiązanie problemu. Jeżeli jednak nie ma takiej możliwości, wówczas adwokat może reprezentować interesy swojego klienta w postępowaniu sądowym, walcząc o jak najkorzystniejsze rozwiązanie sprawy dla interesów poszkodowanego. 

Kiedy konieczne jest uzyskanie odszkodowania bądź zadośćuczynienia? Takich sytuacji może być naprawdę bardzo dużo. Najwięcej spraw dotyczy wypadków komunikacyjnych, odszkodowań za uszczerbek na zdrowiu, za śmierć bliskiej osoby oraz za szkody w mieniu.

Potrzebujesz pomocy?

Skontaktuj się ze mną, zapewniam rzetelną i uczciwą obsługę. Dla Klientów ze Zgierza, Ozorkowa i Głowna. Adwokat Zgierz.

kancelaria adwokacja Zgierz woj. łódzkie

Dlaczego Kancelaria Adwokacka Zgierz?

15 letnie doświadczenie

Przejrzysta współpraca

Indywidualne podejście do Klienta

ADWOKAT ZGIERZ

Adwokat Zgierz – Moje doświadczenie i specjalizacje w różnych dziedzinach prawa, takich jak prawo karne, prawo karne wykonawcze, prawo karne skarbowe, prawo wykroczeń, prawo rodzinne, prawo spadkowe, czy też dziedzina dochodzenia odszkodowań i zadośćuczynień, pozwalają mi dostarczać kompleksowe usługi prawne na najwyższym poziomie.

Zawsze stawiam na pierwszym miejscu dobro moich klientów, dostarczając im profesjonalnej i empatycznej pomocy prawnej. W dziedzinie prawa karnego, moje działania skupiają się na skutecznej obronie praw i wolności osobistych klientów, niezależnie od stopnia skomplikowania sprawy.

W zakresie prawa karnego skarbowego, jako Adwokat Zgierz, pomagam w sprawach związanych z przestępstwami skarbowymi. Z kolei w przypadku prawa wykroczeń, reprezentuję klientów w sprawach dotyczących mniejszych przewinień, które jednak mogą mieć istotny wpływ na ich życie codzienne i reputację.

Prawo rodzinne i spadkowe to dziedziny, w których jako Adwokat Zgierz mogę wesprzeć klientów w kwestiach związanych z rozwodami, podziałem majątku, ustalaniem opieki nad dziećmi, czy też sprawami spadkowymi, takimi jak testamenty, dziedziczenie czy podział spadku.

Moja praktyka jako Adwokat Zgierz to nie tylko praca, to moje powołanie, które pozwala mi każdego dnia sprawiać, że świat jest trochę bardziej sprawiedliwy. Zapraszam do kontaktu – razem znajdziemy rozwiązanie Twoich problemów prawnych.

SPRAWY KARNE ZGIERZ

Specjalizuję się w prowadzeniu spraw karnych na każdym ich etapie zarówno jako obrońca, jak i pełnomocnik pokrzywdzonego. Wcześnie podjęta obrona ma kluczowe znaczenie. Moja praktyka obejmuje zarówno prawo karne powszechne, jak i karne skarbowe oraz wykroczenia, a także prawo karne wykonawcze. Specyfika spraw karnych wymaga podjęcia obrony niezwłocznie w związku z zatrzymaniem co jako adwokat prowadzący sprawy karne jestem w stanie zapewnić. Prawo karne to bardzo zawiła dziedzina, wymagająca bardzo dużej wiedzy, dlatego w przypadku takich spraw, nawet jeżeli nie dochodzi to postępowania sądowego, pomoc specjalisty jest niezbędna. 

SPRAWY ROZWODOWE ZGIERZ

Pomagam małżeństwom, które chcą się rozwieść w sposób jak najmniej stresujący, z wzajemnym szacunkiem i poszanowaniem podjętej decyzji. Nie zawsze możliwe jest polubowne załatwienie sprawy rozwodu — w takim przypadku konieczna będzie pomoc specjalisty, który pozwoli małżonkom na w miarę możliwości sprawiedliwe przeprowadzenie sprawy rozwodowej. Dodatkowo specjalista z zakresu prawa rozwodowego pomoże małżonkom w zorganizowaniu wszystkich formalności i wypełnieniu niezbędnych dokumentów, aby sprawa rodowodowa przebiegła bez większych zakłóceń z powodu braku spełniania odpowiednich formalności. 

SPRAWY RODZINNE ZGIERZ

Sprawy rodzinne poza doskonałą znajomością prawa wymagają od prawnika empatii i umiejętności okazania potrzebnego wsparcia. Prawo rodzinne zostało tak skonstruowane, aby zapewniało przede wszystkim ochronę dóbr nie tylko dzieci, ale również całej rodziny. W życiu mogą spotkać nas bardzo różne sytuacje, niektóre są naprawdę bardzo trudne i mogą zagrażać interesom nie tylko dzieci i całej rodziny. W wielu przypadkach problemy można rozwiązać wyłącznie przy pomocy dobrego adwokata i zastosowania przepisów prawa rodzinnego. Takie sprawy niekiedy są bardzo trudne i zawiłe, jednak podjęty trud i poświęcony czas pozwalają na ochronę dóbr dzieci i rodziny. 

SPRAWY SPADKOWE ZGIERZ

Pomagam przejść przez etap spraw związanych z utartą bliskiej osoby i podziałem majątku. Prawo spadkowe to szereg zasad dotyczących podziału majątku po śmierci jego właściciela. Prawo ustala nie tylko kolejność dziedziczenia, ale także zasady postępowania w przypadku, w którym zmarły nie ma prawowitego spadkobiercy. Dodatkowo prawo to reguluje również sporne kwestie dotyczące testamentów czy dochodzenia swoich praw przez spadkobierców, którzy w ostatniej woli zmarłego zostali pominięci. 

ODSZKODOWANIA ZGIERZ

Dzięki doświadczeniu uzyskiwaniu odszkodowań oferuję pomoc w ich uzyskaniu zarówno na etapie postępowania likwidacyjnego, jak i przed sądami. Śmierć bliskiej osoby lub groźny wypadek podczas wykonywania pracy, podróży itp. to z pewnością traumatyczne wydarzenie. Zazwyczaj w takich sytuacjach liczy się na uzyskanie wsparcia finansowego tytułem odszkodowania; dzięki temu możliwe będzie ograniczenie złych konsekwencji oraz przynajmniej częściowy powrót do dawnego, normalnego życia. 

kancelaria adwokacja Zgierz łódzkie

Kancelaria Adwokacka Zgierz – Adwokat Zgierz

Zgierz, ul. Struga 23 lok. 609

+48 604 52 70 30

+42 717 71 26

+42 717 71 26

lex.karina@gmail.com

INFORMACJA RODO
INFORMACJA CIASTECZKA

Na tej stronie wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies, umieszcza je w pamięci Twojego urządzenia.

Nasze usługi prawnicze świadczymy dla Klientów ze Zgierza, Ozorkowa, Głowna.

Adwokat Zgierz, Adwokat Ozorków, Adwokat Głowno. Kancelaria Adwokacka Zgierz, Kancelaria Adwokacka Ozorków, Kancelaria Adwokacka Głowno. 

Adwokat karny Zgierz, Adwokat od spraw karnych Zgierz, Adwokat odszkodowania Zgierz, Adwokat rozwody Zgierz.

Call Now Button